[Acta | Assemblea de Barri del Poble Sec del 10 d’abril]

[Descarrega’t aquí l’acta en PDF de la Assemblea de Barri del 10 d’abril]

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació Ordre del dia.
  2. Vaga mundial del 12-15 de Maig
  3. Propostes de Comissions.

2.1 Trocasec

2.2 Cooperasec

2.3 Repensar Poblesec.

2.4 Comunicació

  1. Valoració vaga general 29-Març

3.1 Pre-Vaga: Difusió, accions (cassolada, cercavila) activitats( xerrada cinefòrum) i coordinació.

3.2. Vaga: Piquet del barri, piquet unitari de les 12h i manifestació de la tarda.

  1. Antirepressió
  1. Fixar data i hora de la pròxima assemblea i dinamització.

NOTA: L’assemblea es fa al carrer Blai i s’inicia cap a les 20:30 amb una assistència fluctuant entre 20 i 30 persones. Als volts de les 22h va començar a plovisquejar i cap a les 22:15 degut a la pluja intensa vam decidir anar a un Bar a seguir parlant de la valoració de la vaga d’una manera més informal i ja no apareix a l’acta

. El tema d’antirepressió no es va poder tractar i queda pendent per la pròxima assemblea.

  1. Vaga Mundial 12-15M

Aquest tema no es parla ja que no hi ha ningú per aportar informació. De cara a la pròxima assemblea s’acorda que s’envia a la comissió difusió les actes de les assembles que es fan a la ciutadella per preparar la mobilització del 12-15-M.

  1. Propostes Comissions.

TROCASEC.

Es fa la presentació del Cicle de Taller Informàtics que s’ha muntat des de la Xarxa d’Intercanvis de Coneixements i es convida tothom a participar-hi! Els tallers seran els dijous 19 i 26 d’abril de 19h a 21h. Podeu Trobar més informació a http://trocasec.wordpress.com

COOPERASEC 2012.

Des de la Comissió d’economia social i crítica es demana si l’article del mes de Maig del diari ZonaSec es pot destinar a fer difusió de la campanya Cooperasec 2012. S’aprova.

S’informa que el dia 24 de Maig faran la presentació de les jornades al centre Cívic del Sortidor i que de moment saben que hi participaran com a ponents: en Jordi Garcia, un membre de la Cooperativa Integral, i un membre de la cooperativa Germinal. El dia 17 d’Abril fan la pròxima reunió per parlar del projecte.

REPENSAR POBLESEC.

INTINERARI HISTÒRIC FESTES DEL BARRI. Informen que estan preparant l’itinerari històric per les festes del barri. Enguany també si volen mostrar punts que convidin al debat sobre: l’espai públic, l’habitatge, la transformació del barri, cultura, passat cooperatiu i combatiu, etc. Es convida a que si hi ha suggeriments o ganes de col·laborar s’escrigui un mail a la comissió o es vagi a la propera reunió del dimecres 2 d’Abril a les 20h a l’Ateneu Rebel.

ACCIÓ PER RETORNAR ELS BANCS A LA PLAÇA DEL SETGE. Passen la proposta detallada per escrit, aquí només se’n presenta un resum. L’acció que es planteja es quedar unes quantes persones un divendres a la nit, reciclar mobles o material i muntar-ho a la plaça en forma de banc multipersonal per reivindicar un ús col·lectiu de l’espai públic.

S’obre debat sobre com dur a terme l’acció, si ha de ser efímera o més duradora i sobre la conveniència o no de fer un prèvia consulta amb els veïns de la zona. Finalment s’acorda que la gent que estigui interessada en participar-hi o aprofundir-hi més queden el dimecres 2 de Maig a les 20h a l’Ateneu Rebel ja que serà el primer punt de la Reunió de la Comissió Repensar Poblesec.

COMUNICACIÓ.

Es llegeix l’article sobre la Vaga general que ha escrit la Comissió de la vaga i que es vol publicar al ZonaSec del més de Maig.

S’obre debat entorn a l’ús dels articles que es publiquen al Zona Sec, ja que es va dir que era per presentar i difondre les comissions mentre que l’article que es presenta és d’opinió. D’altra banda, hi ha divergències amb algunes opinions que s’hi expressen, malgrat que, també hi ha qui defensa l’aparició de veus discordants en mitjans tradicionals com el Zonasec.

Finalment es posposa pel final de l’assemblea decidir quins canvis s’hi fan i si es publica com Assemblea o com a comissió. Aquesta decisió no es va prendre degut a l’acabament forçat de l’assemblea per la pluja.

3.Valoracions sobre la vaga general del 29 de Març.

NOTA: El plantejament que ens fem de la valoració es d’un espai per poder compartir el màxim d’opinions, des dels diferents prismes i sensibilitats sense necessitat d’haver d’arribar a cap consens. Fer una radiografia general de com ho valorem, per això es recullen les opinions resumides però sense extreure’n conclusions o generalitzar-les.

3.1 PRE-VAGA.

SOBRE EL MATERIAL DE DIFUSIÓ: Es valora que es va fer un bon material i que se’n va fer un bon ús. També es comenta que potser s’hauria de cuidar el contingut i centrar-lo cap a qui va dirigit, per fer-lo atractiu i comprensible per a tothom. D’altra banda, es diu que va faltar gent a les taules de difusió i que per les pròximes es demana més implicació.

CASSOLADA: Molt bones valoracions, es diu que va ser molt bonic, que va haver hi molta gent i que hi havia molta gent recolzant-ho des dels balcons.

XERRADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: Es valora molt positivament tant pel molt bon nivell de l’orador del Col·lectiu Ronda com perquè és considera una molt bona manera d’arribar al barri i d’aprofundir en continguts i conseqüències.

CINEFÒRUM: Es diu que és una molt bona eina per fer difusió i per arribar a la gent del barri.

COORDINACIÓ AMB ALTRES BARRIS: Es valora que la coordinació va ser complicada i que va haver-hi malentesos a l’espai de coordinació que havia convocat la comissió laboral.

D’altra banda, es diu que es van intentar coordinar accions amb tots els barris tot i que les forces eren fluixes, i potser no va sortir del tot bé, però es va intentar. Finalment també vam aconseguir unir-nos amb Sants per anar a les “Arenas”.

Entorn a la pre-vaga s’obre un debat més ampli que intentem recollir aquí sota.

– S’assenyala que la majoria de gent s’havia que hi havia vaga però es té dubtes de que es coneguessin les convocatòries del barri, pel que per la pròxima potser hauríem de fer més treball de conscienciació al barri perquè es converteixi en una vaga del 99%.

– Es diu que com assemblea hauríem de mirar cap endins. Aprofundir en conèixer les situacions personals de les que integrem l’assemblea per intentar conèixer el màxim d’opinions i situacions i valorar si tothom pot fer vaga i en quines condicions. Es considera que així també podríem prendre consciencia de les situacions que té la gent que no ve a les assemblees.

– Es comenta que està bé informar sobre la vaga però que no s’ha d’infantilitzar ni caure en el proteccionisme ja que tothom té autonomia personal per actuar. També es diu que l’assemblea no és un col·lectiu de teràpia sinó que és un espai de lluita i combativitat que el dia de la vaga està per lluitar contra les empreses. S’ha d’apostar per l’autonomia.

– S’explica que un punt clau de la lluita és la por i que aprendre a superar-la forma part d’aquest procés, per tant el discurs hauria de ser comprendre-ho i integrar-ho per dissenyar acció conjunta.

-Es diu que les xerrades i els cinefòrums són dos bons espais informals per debatre, compartir pors, experiències, etc.

3.2 DIA DE LA VAGA.

3.2.1 PIQUET DEL BARRI.

En pro de que tothom es pogués expressar debatem en grups petits i el que es recull aquí és el que es va dir a la posada en comú.

-Es valora molt positivament que hi hagués un grup que treballés prèviament els punts acordats en assemblea. Es diu que és molt important el coneixement que tenim del barri perquè les accions que fem durant la vaga no repercuteixin sobre la resta de feina que fem com assemblea. Es comenta que veïns i comerciants del carrer Olivera van tenir clima de por degut que als carrers laterals s’estaven cremant containers però no cal donar-hi més voltes perquè hi ha coses que no podem controlar.

– Es diu que hi ha vàries subjectivitats i que per tant és molt difícil posar-se d’acord sobre la valoració i hi ha divergències sobre si en el piquet es van respectar els acords presos en assemblea. En aquest sentit es diu que hi haver-hi complicacions i mals entesos en tant que hi havia gent diferent a les assemblees, que a les reunions, que fent les accions es considera que és important de cara a la pròxima fer un estratègia conjunta.

Es torna a parlar de tantejar l’estratègia de feina al barri a llarg termini i les accions pròpies del dia de vaga.

-Com a punts forts s’assenyalen la bona feina feta pel grup que va preparar el piquet, que hi havia força gent i que els punts van quedar ben senyalats.

Com a punts febles es ressalta que hi havia molta gent que no estava a l’assemblea prèvia i gent que estava l’assemblea que no hi va anar i per tant es genera un conflicte entre qui decideix i qui fa les coses. En aquet sentit es diu que l’assemblea anterior al piquet no va ser del tot clara i que s’hauria de millorar per la següent.

També es comenta que va haver-hi algun sabotatge fallit i que en un cas es va tancar el comerç sense prèviament parlar amb l’encarregat.

-Es diu que seria bo trobar més espais o punts per parlar d’aquest temes que generen conflicte dins l’assemblea.

3.2.2 VALORACIONS SOBRE LA VAGA EN GENERAL (piquet unitari, manifestació de la tarda, etc).

-La vaga va ser una demostració de força col·lectiva. Es diu que l’assemblea de barri hauria de ser més un espai de confluència que d’afinitat i que per tant s’hauria de buscar nivells de combativitat que pugui assumir tothom i respectar el treball de fons de l’assemblea.

– Decepció per com va anar la mani de la tarda, assumint el paper que van jugar-hi els mossos en que anés així, s’expressen dubtes sobre com podem controlar els tempos i els espais per fer les coses i de fins a quin punt assumim la lluita col·lectivament. S’hauria de fer autocrítica de com decidim.

-Al barri ens va faltar temps per parlar les coses. Sobre la vaga, l’objectiu era desbordar-la i en aquest sentit ho vam aconseguir. En negatiu vam fer la feina de “matxaques” de CCOO i UGT i no vam ser capaços de donar expressió conjunta a aquesta gran capacitat mobilitzadora. Hem de veure com ens podem empoderar més per la pròxima. D’altra banda, creu que seguim tenint el suport de la majoria de la població i que aquesta s’està radicalitzant i s’estan deconstruint discursos sobre la criminalització i la violència.

– Es diu que hi ha la sensació de que l’assemblea de barri som massa “pedagògics” en els sentit, que intentem atraure a tothom i convèncer-los i estem molt pendent de com ho veuran des de fora. Diu que aquesta actitud no es negativa a vegades però, que no pot ser sempre així ja que hem de valorar que som el que som sense complexos.

Es fa una valoració positiva de la vaga però es diu que hi ha d’haver-hi espais per tot i per totes.

-Es diu que és molt important fer valoració perquè dona l’oportunitat de sentir moltes veus. Es diu que s’ha de vigilar en els termes en que es planteja la valoració ja que per exemple valorar la “comoditat” es contraproduent perquè tothom es sent més còmode al sofà que fent una acció. D’altra banda es torna a insistir en que hi ha d’haver uns temps i uns espais per cada tipus d’acció, manifestació o expressió.

-Es diu que es cert que va haver-hi violència però que no hauríem de caure en el debat reduccionista que plantegen els grans mitjans de comunicació ja que la vaga va tenir molts més aspectes de rellevància.

– Es diu que no s’ha sabut explicar bé de cara enfora, que si la manifestació va anar malament va ser per l’actuació policial que en va tallar la sortida.

– Es diu que a la tarda va haver-hi moments de desorganització i falta de comunicació perquè no teníem eines per localitzar-nos ni comunicar-nos el que va impedir fer res. Atomitzats no som ningú.

——– Plou i anem a un bar però abans de prendre’ns la birra tranquil·lament decidim que:

PRÒXIMA ASSEMBLEA DIUMENGE 22.04 A LES 18H A LA PLAÇA DE LA SANTA MADRONA. Dinamitzen la Mireia, en Dani i en Pau.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s